woensdag 15 april 2015

Pullen

De Amsterdamse Waterleidingduinen AWD
In de vroege morgen ..met wat mist en hier en daar vorst aan de grond.. de temperatuur loopt snel op als de zon doorbreekt.
Het zicht is nog beperkt ..als Herman en ik de AWD binnen gaan ..Nu is dit wel het mooiste moment van de dag ..je hoort de vogels de dag aankondigen ..zonder ze waar te nemen.

Een damhert schiet over het pad ..al snel volgen er meer ..
ze springen over het slootje ten hoogte van "Langeveld" ..fotograferen heeft geen zin ..toch probeer ik het tegen beter weten in ..de sluitertijd knopje lijkt te blijven hangen.
Nog even dan wint de zon het van de duisternis ..de lucht kleurt oranje..
Twee ganzen maken voor de zekerheid ieder dier in de awd wakker met hun gaggelen ..gakken ..snateren of kwekken ... of hoe je het wilt noemen.
Een reegeit in het mooie ochtendlicht heeft ons eigenlijk voor het mooie te snel door ,,,
even kijkt ze ons aan ..en neemt dan een spurt richting de bossen..
Roodborsttapuit ..
Leeuwerik en Kneu
Damhert
Kikkerdril
Veel dieren ..eigenlijk veel te veel dieren komen om door het verkeer..een afrastering wildtunnels..ecoduct en wildrasters kunnen helpen om het aantal verkeerslachtoffers terug te voeren...hier langs de kant van de N206 zie ik deze vos ..ik vraag me af hoe het nu met de welpen gaat..zullen ze het overleven?
Scholekster bollenstreek..
Lijkt een beetje op een bad-eend..
Grutto's ..Polder Poelgeest
Rietzanger..
Grauwe Ganzen..

Wilde Eend met jong..


Kauw is bezig met z,n nest..
Grauwe gans..