woensdag 24 april 2013

Zelfregulerend

De Amsterdamse Waterleidingduinen ( AWD)
Vorst aan de grond en een prachtige zonsopkomst ..een mysterieuze laaghangende mist die het Natura2000 gebied AWD als een deken gedeeltelijk verbergt ... Ja..Een mooier moment is er niet..
Als Herman en ik  ( 21 April 2013 ) bij ingang "De Zilk" ..de AWD binnen gaan ..
De Damherten staan weer ter discussie .. daarbij is het afschieten van de damherten niet langer een taboe..
Gek genoeg komen we deze morgen maar sporadisch damherten tegen .. 
-
Persoonlijk blijf ik erbij dat het draagvlak van het gebied groot genoeg is voor het aantal damherten ..Problemen ( sterfte damherten ) van deze winter ontstonden enkel en alleen door het plaatsen van het hekwerk ( weilanden waren opeens onbereikbaar )  ..waarop de damherten te laat anticipeerde ...en te laat naar andere gebieden trokken..
Vraag blijft : Wat is het aantal wat gewenst is voor dit gebied?
Persoonlijk vind ik dat de mens niet te snel moet ingrijpen en dat zelfregulering een kans moet krijgen..
reactief beheer..
De opzet van reactief beheer.. is gebaseerd op zelfregulering waarbij de beheerder enkel die grazers afschiet die lijden of  die de winter niet gaan doorkomen ( positieve of negatieve selectie is dan mogelijk )   ..Nadeel van deze invalshoek ..is dat het gebied maximaal belast gaat worden...
Voordeel in vergelijking tot afschot ..is dat het aantal af te schieten dieren beduidend minder is..
Bij afschot ..meer voedsel/meer aanwas/meer afschot/meer stress bij dieren/en vluchtgedrag groter
(Een Spitser ...is het eerste damhert wat we tegen komen ..)
Marcel Vossestein schreef o.a. :
In de natuur is voor de meeste dieren honderden miljarden insecten, tientallen miljoenen vogels en reeksen kleine zoogdieren – net als voor de mens – de natuurlijke dood uitgangspunt. Men heeft de les ingezogen dat dieren met de grootte van een aantrekkelijke levende schietschijf moet de natuurlijke dood met alle middelen bespaard worden. Een veelvoud aan afschot op de Veluwe – waar men al jaren 70% van het totaal doodt - wekt geen verbazing:
Op de Veluwe kijkt men  terug op een groter aantal geschoten dieren dan het inschatte aantal geboren biggen: Er zijn afgelopen seizoen circa 300 wilde zwijnen meer geschoten dan de geschatte aanwas van 3000 stuks.
De winterse omstandigheden (vooral sneeuwsporen zijn een effectief opsporingsmiddel) bleken een doorslaggevende factor om succesvol te zijn:

  • Nooit eerder werden in de maand januari op de Veluwe zoveel wilde zwijnen geschoten als afgelopen januari, namelijk 423 stuks.
  • De sneeuwperiode en de slechte voedselsituatie hebben hier aan bijgedragen.
  • Met deze eindsprint is de toewijzing van 3536 stuks op 201 wilde zwijnen na gerealiseerd (94%) en per 1 februari gestopt worden met het reguliere afschot.
 Aangenomen moet worden dat (exclusief de preventieve dunning van biggen) sinds juli – inclusief de minstens 2.000 herten en ook zo’n aantal reeën – minstens 7.500 dieren op de Veluwe zijn gedood. Van de week bleek dat dit wel de prijs heeft dat het aantal wildaanrijdingen met nu per jaar 2.000 meer dan het drievoudige bedraagt van het aantal van 653 in 2006.
Kleine Bonte Specht ..
Iemand spreekt ons aan .. "een stukje terug zit er een Drieteenspecht in de boom" ..Ik vertel hem dat ik wel van de Groene ..de Bonte en de Zwarte af weet ..maar van de Drieteenspecht? ...nog nooit van gehoord ..( nou hij bestaat :) ...Maar in dit geval gaat het dus om de Kleine Bonte Specht ( vrouwtje ) ( Met dank aan Pim de Nobel voor determineren)
Roodborsttapuit
Fitis en tapuit
Heggemus
Tapuit
Ook de OVP stond in het nieuws:
DIJKSMA SPRINGT IN DE BRES VOOR SCHIETENDE BOSWACHTERS
Debatten over grote grazers in de Oostvaardersplassen roepen keer op keer emoties op. Staatssecretaris Dijksma van Natuur bleef er dinsdagavond kalm onder. „Als iemand hier schuldig is, ben ik dat.”
De bewindsvrouwe nam het tijdens een Kamerdebat over wildbeheer op voor de boswachters van Staatsbosbeheer. Zij hebben afgelopen winter in het gebied tot nu toe ruim 1400 edelherten, konikpaarden en heckrunderen afgeschoten omdat er de hongerdood voor hen dreigde. 


De staatssecretaris gaf toe dat de aantallen afschot nog nooit zo hoog zijn geweest, maar dat de boswachters handelen in lijn van het beleid dat door Kamer zelf is vastgesteld. 
Dit beleid is gebaseerd op de aanbevelingen van de internationale commissie-Gabor in 2010 en houdt in dat dieren worden afgeschoten voordat ze van honger doodgaan. Dijksma: „De aanblik van stervende dieren is niet prettig om te zien. Maar ik ben in het gebied geweest en was onder de indruk van de professionele manier waarop het beheer wordt uitgevoerd.”

-
De staatssecretaris is bezig om ook een andere aanbeveling uit het rapport te verwezenlijken: verbindingen maken met andere natuurgebieden in Flevoland. Zo is Dijksma in gesprek met de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland om een gedeelte van het Hollandse Hout open te stellen voor grote grazers. De raad van Lelystad is hiertegen omdat veel bomen doodgaan doordat edelherten de bast eraf schillen. Voor de veel bediscussieerde verbinding met het Horsterwold, het Oostvaarderswold, vroeg Dijksma ruimte om „een nieuw perspectief” te zoeken. Na het zomerreces meldt ze wat de gesprekken met provincie en gemeenten hierover hebben opgeleverd.


Onbekende sporen in het zand..
Boswachter AWD denkt aan Hermelijn..
Ook een mooie waarneming vandaag ..
is de Beflijster..
Het was weer een heerlijke dag in de AWD
De update duurde wel even .. ( tijdgebrek :)