zaterdag 27 april 2013

Edelherten en Water


25 April 2012 Oostvaardersplassen (OVP) De Driehoek (Bezoekerscentrum Knardijk) is nog afgesloten..
Dit om de dieren gedurende de wintermaanden dekking en rust te geven ..Als alternatief is de route naar de Schollevaar (kijkhut) open ..
Als ik richting de kijkhut loopt ..zie ik een roedel edelherten ..
Eigenlijk kunnen ze maar één kant uit ..en dat is verder het gebied in ..
aan twee kanten water ..en ik loop hun tegemoet ( zeer langzaam )
Het lijkt er op dat ze niet langs de afzetting ( lint ) durven ..
Uiteindelijk ..na lang twijfelen ..lopen ze het riet ( rechts van mij ) in ..
om niet veel later terug te komen en de sloot ( links van me ) aan de andere kant te nemen..
Voordat ik een plekje kan vinden zonder riet ..zijn ze al bijna aan de overkant ..
-
Het gaat allemaal zo snel ..een foto maken vanuit een laag standpunt is er dan ook niet bij..ik mag nog blij wezen dat er een beetje ruimte is tussen het riet.. Eigenlijk moet je zoiets filmen ..want het geluid van die edelherten die het water in en uit gaan is enorm..          
Kluten
-
Nu hebben herten er geen moeite mee om te zwemmen..sterker nog ..toen er op Terschelling (2008) opeens 10 edelherten werden waargenomen hielden ze ook de optie open dat de dieren daar naartoe waren gezwommen.. helaas ging het toen om een misplaatste kroeg-grap en had iemand ze daar uitgezet..één hert werd gevangen ..de rest afgeschoten. 
De grappenmaker kreeg 46.000 euro bekeuring.
-
Grote grazers zijn belangrijk voor dit gebied ..ganzen komen af op de korte graskavels ..broeden daar brengen jonge (pullen) groot en ruien er ..om zich dan terug te trekken in het moeras (eten er riet ..en houden het gebied zo open) om enkele weken later weer met een nieuw verenkleed te verschijnen... Ooit was de Grauwe Gans een zeer zeldzame broedvogel.
Grauwe Gans met kuikens
De Edelherten trekken "De Driehoek" in ...en ik sla rechts af richting..
Schollevaar - Kijkhut - Doorgang
De Schollevaar is een prachtige kijkhut ..waar je mooi zicht heb op de Aalscholvers-kolonie ..Er hangt een bord ..met de tekst dat alle luiken weer dichtgedaan moeten worden ...anders schijt de Kerkuil alles onder.. De luiken staan allemaal open ;)                                               ..Maar helaas geen Kerkuil ..
-
Na deze lange en koude winter ..lijkt het alsof de natuur een inhaalslag aan het maken is .. Niet alleen de natuur is daar blij mee...maar ook voor mensen doet een zonnetje wonderen ..

Als ik het parkeerterrein verlaat ...kijkt een witte kwikstaart me na..
Het was weer een heerlijk dagje OVP..
-
Ingezonden via mail ..
Gele Kwikstaart ..  Fotograaf Kees Houwaard 
en o.a. 
De Vos ( AWD ) ..Foto Ingrid De Clippeleir ..die een heerlijke midweek had in Zandvoort..
En genoten heeft van de AWD..