dinsdag 9 april 2013

Mistig


AWD Amsterdamse Waterleidingduinen
Vandaag 7 April 2013 nemen we ingang "Panneland"
Met o.a. Joop Zandbergen - Elma Vonk - Henk Schuurman - Ben van Straaten - Henry van der Hof - Harry Dijkerman ..en ik
Het is rond het vriespunt als we links bij de ingang afslaan richting "Zegveld" 

-
Het is behoorlijk mistig ..Maar dat is juist voor sfeerbeelden niet verkeerd.. ( Foto rechts is genomen door Harry Dijkerman ) Ja..de wereld is klein vandaag .. maar voor ons groot genoeg :) Hier en daar zien we een paar damherten ... En daar is weer genoeg over te vertellen .. Maar eerst een voorbeeld!
-
EEN KLEIN VERHAALTJE:
Wij hebben een stuk gazon van twintig vierkante meter ..en ik had daar twee konijnen in gezet en dat werden er al snel een stuk of acht  .... Mijn vrouw zegt :  .. "ik wil dat zeldzame plantje ( aan de kust ) Draadereprijs weer in mijn gazon zien groeien en bloeien " ... Nou geen punt .. !!
( Henk Schuurman )
Dus ik schiet zo aan het eind van het jaar zes konijnen dood..Mijn kinderen vragen huilend: "Waarom heb je die konijnen dood gemaakt pappa "?..Dus ik vertel ze ..dat er eigenlijk te weinig voedsel is voor ze ..en dat mamma dat mooie plantje weer terug wil zien in ons gazon ... Nou dat begrepen ze.. 

Eén jaar later zien we de konijnen en het plantje niet ...We kunnen zelfs niet meer door de achterdeur naar buiten ...Mijn vrouw zegt: "Henk doe er eens iets aan" ...Nou geen punt natuurlijk !!
Nu lopen er twee koeien ..vier schapen en onze twee konijnen ..
Het plantje zien we niet ...maar we kunnen weer door de achterdeur naar buiten :)
Dit verhaal schreef ik niet zomaar ...maar naar aanleiding van een stuk uit het Haarlems Dagblad

AMSTERDAM - De Amsterdamse Waterleidingduinen lijden onder het grote aantal damherten.
De gemeente Amsterdam wil ingrijpen. Daarbij is zelfs het afschieten van herten niet langer een taboe. Dit valt op te maken uit een brief van de Amsterdamse wethouder Carolien Gehrels aan de raadscommissie economische zaken en participatie. Het onderwerp wordt 18 april behandeld in de commissie.
In haar brief geeft de wethouder aan dat bepaalde plantensoorten lijden onder het grazen van de vele herten. De Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) behoren tot de Natura 2000 gebieden en bezitten unieke natuurwaarden die nergens in Europa voorkomen

Ja ...Ik denk dat er dan binnen twee jaar tijd grazers het gebied in gebracht moeten worden..
zoals koeien en schapen ..om het gebied open te houden omdat begrazing belangrijk is voor bepaalde plantsoorten .. Natuurlijk onder het mom van : Bestrijding Amerikaanse vogelkers! :)
( De Vos )
Ik loop wat achter ... Maar we zijn van het gebied "Zegsveld" naar het "Witteveld" gelopen..En via het "Klein Zwarteveld" ..naar het eind van de Duizendmeterweg ..Daar hebben we wat gedronken en gegeten ..om vervolgens naar de vossen te gaan ..En die waren er natuurlijk :)

Via het "Groot Zwarteveld" naar de "Zwanenplas" ..Om vervolgens langs het "Kromme Schusterkanaal" weer naar uitgang "Panneland te lopen...

(Foto Links en Rechts....genomen door Elma Vonk)
( Foto genomen door Ben van Straaten )
Brilduiker ...
Krooneenden..
Klein Hoefblad
Buizerd ..
De wandeling was bijna 18 kilometer ..en dat was merkbaar..
Het was een geweldige dag in de AWD ..in goed en gezellig gezelschap..
Ja..De AWD heeft veel te bieden ..En laten we daar zuinig op wezen..
Natuurlijk moet er beleid gevoerd worden  ..en de dingen zijn eenmaal niet zwart wit.
Dus ik wens hen die erover gaan ...veel wijsheid toe in hun beslissingen ..
Maar? ..haastige spoed ..is zelden goed..
Dus neem de tijd voor onderzoek ..lijkt mij..
Boomklever..
Tot slot wil ik iedereen bedanken voor deze gezellige dag in de AWD
zeker voor herhaling vatbaar.
groetjes Henk Bos