zaterdag 16 februari 2013

Hekwerk AWD


Het weerbericht geeft vandaag sneeuw door ..dat langzaam in de middag over gaat in regen ..Nou die sneeuw wil ik wel meemaken in de AWD
Dus ik ga donderdag 14 Februari vroeg bij ingang Oase naar binnen.
Het sneeuwt nog niet ...en ik moet het dus met de sneeuw doen die er al ligt ...

Pruikzwam...
Bij Ingang Oase ( Gelijk Links ) zien we al enkele jaren lang de Pruikzwam ( Hericium erinaceus ) Die gebruik ..eigenlijk misbruik (Want het is een parasiet) maakt van deze Beuk ..Gelukkig zit hij hoog in de boom ...en kunnen mensen er niet aan komen ..Zo kunnen we elk jaar genieten van deze niet veel voorkomende zwam...in de ( AWD) Amsterdamse Waterleidingduinen ..
Brilduiker...
Een wintergast in de ( AWD) Amsterdamse Waterleidingduinen
Die zoals de Zaagbekeend ..Krooneend ..Nonnetje..Wintertaling..Tafeleend ..enz..
Niet weg te denken is uit de AWD.... in deze periode..
De Wilde Zwaan
Een wintergast die ook niet weg te denken is in de Amsterdamse Waterleidingduinen ( AWD ) is de Wilde Zwaan ..De eerste Wilde Zwanen ( Deze Winter ) werden waargenomen op 1 December 2012 in Geul 14 .. door de Boswachters van de AWD.. Alleen het geluid al van deze zwanen is een genot om te horen .. Bij een strenge winter maken watervogels dankbaar gebruik van de wakken die deze zwanen weten open te houden.
Vos ( Rugzak )
Als een vos maar enigszins in de buurt komt ..
Slaan de Wilde Zwanen alarm..
Damhert..
-
Het begint een beetje te sneeuwen ..maar het mag geen naam hebben..Ik raak aan de praat met Pieter Campo ..Reinard Pieter Campo Zijn Site: http://petercampo.nl/ We lopen samen al pratend een stukje op ...Tot twee maal toe krijgen we een Roerdomp te zien...Maar helaas geen mooie foto's van kunnen maken ...
Vos ( Rugzak )
Echt sneeuw is er bijna niet gevallen ..en het gaat nu ijzelen zelfs mijn jas zit onder het ijs ..en glimt gewoon..Het is ook drukker aan het worden qua mensen..Dus ik besluit te vertrekken richting de bossen..om daar een beetje beschut te lopen.. 

Wilde Eend ..Kikker
Maar voordat ik bij het bos aankomt....en langs het kanaal loopt..
maak ik toch nog best veel foto's ..
Brilduiker..
Wintertaling..
Onderhoud Waternet..
Ingezonden  ( tekst ) via mail van :
Marcel Vossestein 
-
Dag natuurvrienden,
De moeizame weg om de hoogontwikkelde mens (weer) bij te brengen, dat de natuur prima in staat is zichzelf te reguleren.
 • De hekken die vorig jaar rond de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn geplaatst om de damherten binnen te houden, zijn mede de oorzaak van een grotere sterfte onder deze dieren deze winter.
 • “De strook waar het hek is geplaatst, is een gevoelige plek”, zegt André Immerzeel van duinbeheerder Waternet.
 • “Er leven hier veel mannetjes die voorheen op de weilanden buiten het natuurgebied graasden. Er is wel voldoende voedsel, maar ze weten het nog niet allemaal te vinden.”
 • In januari stierven vijftig dieren, vooral mannetjes, in het Noord-Hollandse duingebied.
 • Vorig jaar januari en februari samen waren dit er tien, over het gehele jaar bekeken 102.
 • In 2010 en 2011 respectievelijk 80 en 35.

 • Volgens Immerzeel geven deze aantallen echter een vertekenend beeld, omdat er bij de jaarlijkse wintersterfte meerdere factoren meespelen.
 • Gevolg dit jaar is wel dat veel meer wandelaars dode of stervende dieren opmerken. Meerdere mensen trokken hierover aan de bel bij onder meer stichting De Faunabescherming en deze krant.
 • De teneur van de berichten is dat ze vinden dat de dieren teveel lijden en in dit soort gevallen afschieten geoorloofd moet zijn.
 • “Dit is geen natuurlijk verloop meer, dit is dierenmishandeling!”, oordeelt bijvoorbeeld Aniek Teuwen.
 • Zij wijdt de sterfte aan het voedselgebrek in de Waterleidingduinen.
 • Dieren afschieten die een hongerdood sterven om ze zo uit hun lijden te verlossen, behoort niet tot het beleid van Waternet. Dat is niet natuurlijk.
 • In januari zijn acht damherten door duinbeheerders doodgeschoten, omdat er sprake was van ondraaglijk en of uitzichtloos lijden. Dit ging onder meer om aangereden dieren. Per geval beoordeeld de beheerder of afschot noodzakelijk is.
 • “De dood is niet mooi om te zien, maar het hoort bij de natuur”, zegt Immerzeel.
 • “De zwakke dieren trekken zich terug om een rustige dood te sterven. Wij laten dat begaan.
 • We voeren ze ook niet af. Het is een natuurgebied, geen omheind park. Als ze schuimbekken of kermen is het een ander verhaal.”
 • De verwachting bij Waternet is dat de sterfte nu gaat afnemen, omdat de zwakke dieren inmiddels overleden zijn.
 • Zij monitort momenteel wat de gevolgen zijn van het plaatsen van de hekken in het duingebied.
 • De Faunabescherming is tegen afschot, maar is van mening dat de dieren waarvan duidelijk is dat zij de winter niet zullen overleven, uit hun lijden moeten worden verlost.
 • “Ook in de Oostvaardersplassen wordt dit beleid gevoerd.”
Uit een sterfte van 102 dieren per jaar blijkt dat de toegang tot voedsel in het omliggend gebied de aanwas en sterfte nog onmogelijk in een evenwicht zijn. Op grond van de cijfers uit 2011 bedraagt de sterfte minder dan de helft van die bij een gestabiliseerde populatie zou passen:
Marcel Vossestein
-
Aan de andere kant van het hekwerk lopen nog enkele damherten..
Ook deze Reebok .. ( genomen door het hekwerk )
Als ik bij de uitgang in de auto stapt ..zit alles onder de ijzel ..
Het is glad ..en ik besluit om eerst even te wachten op de strooiwagens ..En met koffie en wat te eten bij me ...was dat geen punt ;)
Foto rechts met Iphone ..