vrijdag 8 februari 2013

Beheer Damherten Amsterdamse Waterleidingduinen ( AWD )

Ook ik was een voorstander om eerst het hekwerk af te maken ..
en dan te monitoren om te kijken of de overlast van de damherten buiten de Amsterdamse Waterleidingduinen zou afnemen..
Alvorens tot afschot over te gaan buiten de AWD..
Achteraf kun je zeggen dat het hekwerk grote gevolgen heeft gehad op de damherten ( Mannetjes/Herten) in de AWD. (Hekwerk is / was noodzakelijk) 
( Spitser - Lange weg te gaan )
HOE KON HET ZOVER KOMEN?
Van september tot november zijn de herten ( Mannetjes ) bezig met de Voorbronst/Bronst
Tijdens de bronstperiode eten en drinken de herten nauwelijks..
Ze willen hun bronstplek/ bronstkuil verdedigen ..en hindes beslaan..
De hindes ( vrouwtjes ) eten en drinken in die periode gewoon door..
( Damhert )
Na de bronstperiode trokken de herten normaal gesproken van het gebied "Eendenvlak" / "Middenveld" en van het gebied "Oosterveld" en "Graaflandsbergen" richting het "Vinkenveld" Om daar een slootje over te steken om de weilanden te bereiken.. ( De hindes trekken juist meer naar het achtergebied )
( "Witteveld" )
In de weilanden konden ze voorheen hun vetreserves weer opbouwen om de winter door te komen..
Door het hekwerk was de route naar de weilanden afgesneden ..En de herten bleven massaal in het gebied "Vinkenveld" ..waar al snel een tekort aan voedsel was..
Er is voldoende voedsel in de AWD *(1) ..maar de herten weten dat (nog) niet te vinden..
( Klapekster )
De herten hebben het moeilijk nu ..en meer herten zullen de winter niet overleven..De boswachters zullen een reactief beleid voeren..Dat betekent ...dat een hert wat de winter niet gaat halen afgeschoten gaat worden..Herten worden ontdaan van hun kop/gewei ( anders lopen daar mensen mee..voor het gewei ) en het kadaver uit het zicht gehaald voor de bezoekers.
( Reegeit )
*(1) Reeën zijn normaal gesproken veel gevoeliger als het gaat om voedsel ..Maar daar zie je geen problemen Ook de hindes  (Damherten) zien er goed uit.. Er is genoeg voedsel..om normaal gesproken ..in de winter de herten te voorzien .. Helaas vinden herten ( mannetjes ) deze gebieden niet of te laat ..Zelf neem ik aan dat volgend jaar de herten hierop zullen anticiperen en sneller naar andere gebieden trekken. ( maar nu ontstaat er een situatie dat herten al een tekort aan vetreserves hebben )
( Krooneenden )
Ik hoorde zeggen dat het voor de populatie van damherten misschien wel goed is..Nou ? ..Dat heeft op lange termijn totaal geen invloed op de damherten-populatie Het afschieten van een tweejarige hinde heeft wel effect op de populatiegroei ..Vraag is wel of dat ( nu al ) noodzakelijk is ..
-
Zelfregulering in combinatie met reactief beheer ..zoals ook in de OVP lijkt misschien voor veel mensen niet genoeg .. Maar beheer door afschot ..Kijk b.v. naar de "Veluwe'" ..kost vele malen meer slachtoffers onder de dieren.( meer voedsel / grotere populatiegroei / meer afschot )
-
Er zijn nog steeds mensen die denken dat de Amsterdamse Waterleidingduinen een soort hertenkamp is..
De AWD heeft een oppervlakte van 3400 ha
Vergelijk dat eens met de OVP ..
De OVP mag dan 5600 ha groot zijn ..maar het droge gedeelte is slechts 2000 ha
( Vos "Witteveld")
Het voeren van dieren past niet bij het beleid ..van zelfregulering en reactief beheer..Ook het voeren van een predator als de vos heeft consequenties voor het evenwicht in het gebied..ook al is die minimaal .
Wandeling / Foto's Donderdag 7 Februari 2013
Meer over de Damherten 
Zie Faunabescherming http://www.faunabescherming.nl/