donderdag 18 oktober 2012

Geld Wint

Nog voordat de eerste proefboring plaats zouden vinden in de Chukchi Zee
Sprak Shell topman Peter Voser nog bezorgd te zijn over het ..Waterverbruik..Wereldvoedselvraagstuk en de Natuur..Greenpeace wijst Shell op zijn maatschapelijke verantwoodelijkheid om te investeren in duurzame energiebronnen als Zon..Wind en Water.. (Wandeling 16 Oktober)


-
WNF: Niemand is gebaat bij een verwoestende erfenis in het poolgebied..
Ja..Zelfs Total geeft aan dat het waanzin is om te boren in het Arctische gebied en noemt het onverantwoord. Maar ja.Geld hé!!!
Helaas is Geld voor sommige belangrijker dan Leven/Aarde
En bedrijven proberen via spotjes maar al te graag groen over te komen..
EEN MOOI VOORBEELD...!
Het is alweer jaren geleden..Vijf jongens struinen de weilanden af...op zoek naar Kievitseieren..Niet om ze te rapen..Maar om de nesten te markeren.(In die tijd was het nog heel gewoon om ze te rapen..) Maar daar deden ze het niet om... 
De boer zou er met de tracktor omheen rijden ...Naast elkaar..met een ruimte van zo'n drie meter liepen ze systematische de weilanden af..op zoek naar de nesten..

Twee dagen later controlerden ze de nesten nog een keer..
De nesten blijken allemaal leeg te zijn..Alle vijf baalde ze enorm..
Hoe is dat nou mogelijk?
-
Jaren later komt de aap uit de mouw..Eén van de vijf jongens kon de verleiding niet weerstaan.. en had de eieren een dag later geraapt en verkocht aan een restaurant..  (Echt gebeurd ..hé ..!)
(Bunker 122)
Ja..Geld..( of macht in dit geval ) blijft gevaarlijk voor de natuur..(en mens)  Ik denk dan ook aan het stropen op beschermde dieren.. zoals de Neushoorns.. Ja...Mensen zijn beesten..Als het om om geld gaat.
Ik hoop ook dat de nieuwe regering beter omgaat met de natuur..
De natuur commercieel maken..is misschien noodzakelijk..Maar of dat gewenst is?
(Geen tijd voor de politiek...om te slapen..er is werk aan de winkel)
De Partij voor de Dieren hield 17 Oktober een symposium over natuur en wildernis..
Pim de Nobel twitterde :
"Natuur is geen luxe maar sociaal-econmische noodzaak"
-
Wereldwijd is het aantal natuurlijk functionerende ecosystemen sterk afgenomen en neemt nog steeds af. Daardoor is er van de oorspronkelijke soortenrijkdom 70 procent over, in Europa 50 procent en in Nederland nog maar een schamele 15 procent. Van de 23 landen in Europa behoort Nederland dan ook tot de acht landen met het grootste aandeel bedreigde zoogdieren, vogels en vissen.
En daar ligt onze verantwoording...
Een wereld die we door kunnen geven aan een nieuwe generatie..!