woensdag 5 september 2012

Porseleinhoen en Waterral

De waterstand in de Groene Jonker is alweer behoorlijk aan het dalen..En er onstaan weer mooie droge plekken met daaromheen een drassig gebied. Volgens het waterschap Amstel..Gooi en Vecht en Natuurmonumenten mag de waterstand  20 centimeter zakken..
Was de hoge waterstand van dit jaar ook de reden dat de Steltkluten zich niet lieten zien dit jaar?...
Zwarte Ruiter..
Vandaag in Trouw :
Nico Beemster (van onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga) presenteerde gisteren zijn studie naar broedvogelsin de moeraszone ( 25 jaar veldgegevens ) van de Oostvaardersplassen..Zijn conclusie:
Het uitgestrekte moeras in dit natuurgebied moet volledig worden drooggelegd..Om de komende jaren nog aan de internationale kwaliteitseisen te voldoen..Door het huidige stabiele waterpeil veroudert de vegatatie namelijk..en neemt het aantal bijzondere vogels af.. MeerZie: KLIK
Bij de aanleg van het 100 hectare natuurgebied (Groene Jonker)
is er in voorzien dat het waterpeil moet kunnen variëren..
-
Het water is behoorlijk gezakt..en het Porseleinhoen en de Waterral laten zich regelmatig even zien..om snel te fourageren om daarna weer snel het riet in te duiken.Het zijn ook vogels die men niet snel waarneemt..Rechts Porseleinhoen en Waterral..
Porseleinhoen..
Een vogel uit de rallenfamilie..Die zich thuis voelt in moerasgebieden met riet..Het water mag voor deze vogel niet hoger staan dan 15 cm..Deze rallensoort is moeilijk te inventariseren..
Waterral..
-
Info Groene Jonker
En in dit gebied zijn het niet alleen de vogels die massaal aanwezig zijn..
Heerlijk om hier eens heen te gaan..
Er loopt een pad door dit gebied..En u kunt mooi rond lopen..
Ook is het mogelijk om te rusten op één van de bankjes ...
Het pad is niet verhard....En een keuteltje van de schapen onder u schoenen..
moet u te koop toe nemen.
Want de schapen houden het gebied open..
Puttertjes...
-
Puttertjes zie je vaak op distels zitten.. (voedsel/zaden) Vandaar ook dat ze Distelvink genoemd worden..( Ze zijn fam. van de Vink ) Ze zijn prachtig van kleur..hé..! Het vrouwtje van de Putter noemen we pop..
"De Groene Jonker"
Ik vroeg me af of dit een jonge witte Kwikstaart was..
Maar..?
Zuidelijke Boomsprinkhaan..
Dit is het vrouwtje..te zien aan haar sabelvormige legbuis die naar boven gekromd is..Even voor de duidelijkheid..Deze foto's van de Boomsprinkhaan zijn ook op deze dag genomen..(maar wel in mijn achtertuin)
Een heerlijk gebied...
Waar veel vogelaars op af komen.."De Groene Jonker"...!