zaterdag 22 februari 2020

De Reebok

Reebok:
Wat een prachtig moment … een reebok die met zijn imposante fluweelachtige bastgewei de hoofdrol opeist in een decor van sneeuwklokjes. Sprookjesachtiger is het niet te maken. Een koning die zijn koningsmantel toont.
Sneeuwklokjes Reeën
Bastgewei/Sneeuwklokje
Magisch
De sneeuwklokjes staan symbool voor hoop .. en luiden de lente aan. Het fotograferen tegen het licht in … geeft een bijzonder sfeertje aan deze sneeuwklokjes ..die we vanaf nu beter gewoon klokjes kunnen noemen.
Sfeerbeeld
Close-up
Vulpes
Reegeit
Hortus tip
De Wilde Kievitsbloem is een zeldzame verschijning .. en is te zien in de oudste botanische tuin van Nederland: De Hortus botanicus Leiden. 
Sprookjesachtig
Kievitsbloem Gecultiveerd 
Vanwege de vroege bloei is de voorjaarstentoonstelling al van start gegaan. Foto's hier zijn van gecultiveerde planten.
Vaag 
Vos
Zekeren
Bastgewei
Zijn nieuwe gewei zit onder het bastgewei ..zodra de doorbloeding
van het bastgewei stopt. Gaat hij zijn gewei die dan enorm jeukt ..schuren aan struiken en takken. Zijn geschuurde gewei is dan een stuk kleiner ..harder en goed te gebruiken voor de bronstperiode.
Bastgewei reebok Sneeuwklokjes
Magie
Vulpes vulpes
De vos ziet er in deze periode nog mooi en robuust uit .. nog even en dan verliest de vos zijn winterjas en blijkt het niet meer dan een teckel te zijn.
Bubbel
reegeit
Kievitsbloem
Sneeuwklokjes
Kievitsbloem
De Wilde Kievitsbloem is een zeldzame verschijning .. en is te zien in de oudste botanische tuin van Nederland: De Hortus botanicus Leiden. Vanwege de vroege bloei is de voorjaarstentoonstelling al van start gegaan. Foto's hier zijn van gecultiveerde planten.
Reebok
Vos
Heremietkreeft