zaterdag 6 augustus 2016

Virtueel zoals Pokëmon?

Je merkt het niet aan de eerste foto's ..maar ik ben op een plaats met veel exoten  ..en dan bedoel ik geen Pokémon ..alhoewel die een paar dagen eerder hier volop aanwezig waren. 
Bijna 2200 Pokémon Go-spelers overspoelden vogelpark Avifauna.
Het park ging speciaal open voor een kampioenschap Pokémon vangen. Deze exoten zijn helaas wel welkom in ons land :)

Aalscholver
-
Per 3 augustus 2016 geldt een Europees verbod ..op bezit ..handel ..kweek ..transport en import van een aantal exotische planten en dieren. Deze invasieve exoten zijn op de Unielijst geplaatst omdat ze in delen van de EU schade toebrengen (of in de toekomst) aan de biodiversiteit en/of ecosysteem. Veiligheid ..economie en gezondheid spelen ook een rol.
Op basis van een risicobeoordeling kunnen soorten aan de lijst toegevoegd of afgehaald worden.
Het ligt in de lijn van de verwachting dat er meerdere exoten worden toegevoegd. 
Niet elk exoot die schadelijk is in Nederland of andere delen van de EU staat op de lijst.
Het kan zijn dat er nog geen risicobeoordeling voor dat soort is gemaakt..
of dat andere lidstaten tegen opnamen zijn van dit soort op de Unielijst.
Waterhoen!
Waterhoen gaat op reis  ..en wie houdt dat tegen?
Globalisering ...wij wel .. zei niet?
-
De Ooievaar komt in volksverhalen over de hele wereld voor.      De Ooievaar als symbool voor geboorte/voortplanting .. (geluksdrager) moeten we nu voorlichten dat hij niet overal welkom (meer) is? 
Koereiger ..
Koereigers komen uit Afrika .. maar je ziet ze tegenwoordig overal in de wereld. Staat daar de doodstraf straks op? Ook in Nederland komen ze voor ..sinds ze in 1998 in de Wieden  broeden. 
Koereiger!
Flamingo ..
Ach ..in ons landje kun je ze ook tegenkomen ..deze tropische vogels. Op de Unielijst staat voorlopig: Vogels: Heilige Ibis ...Huiskraai en Rosse stekelstaart.
Raaf ..
Landplanten: Kudzu ... Moeraslantaarn ...Parthenium hysterphorus ..Persicaria perfoliata ..Perzische berenklauw ..Sosnowsk's berenklauw en Struikaster.
Pelikaan
Waterplanten: Grote watersavel ...Kleine waterteunisbloem ...Parelvederkruit ...Verspreidbladige waterpest ...Waterhyacint en Waterwaaier.
Zoetwater Ongewervelden: Carlifornische rivierkreeft ...Chinese wolhandkrab ...Geknobbelde
Amerikaanse rivierkreeft ... Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft ...Marmerkreeft en Rode Amerikaanse rivierkreeft. 
Een Roze Pelikaan gespot in Westervoort ..aug 2015 .. Wat nu?
Zoogdieren: Amerikaanse voseekhoorn ...Beverrat ...Grijze eekhoorn ...Indische mangoeste ...Muntjak ...Pallas eekhoorn ...Rode neusbeer ..Siberische grondeekhoorn en Wasbeer.
Kraanvogel
Kraanvogels ..Oehoe ..Visarend ..we zijn er maar wat trots op (terecht!)
Exoten als ..Fazant ..Zwarte zwaan ..Halsbandparkiet ..Nijlgans ..Grote Canadese gans ..Heilige Ibis enz. komen we in de natuur veel tegen. je vraagt je af of bestrijden echt noodzakelijk is?
 Rode Panda
-
Reptielen: Amerikaanse brulkikker ...Geelbuikschildpad
..Geelwangschildpad en Roodwangschildpad. Ongewervelden: Aziatische hoornaar.  Vissen: Amoergrondel en Blauwband. 
Pokémon ..of? ..Witgezichtsaki 
Ringstaartmaki's
De mens heeft de meeste exoten zelf geïntroduceerd in ons land. Maar wanneer moet je dan ingrijpen? Zodra je eigen inheemse dieren dreigen uit te sterven? Het is een moeilijk vraagstuk .. en iedere exoot moet echt apart bekeken worden.
Waterhoen ..
De Opwarming van de aarde veroorzaakt ook al veel immigratie ..
Toch moeten we zuinig zijn op onze dieren en planten ...Anders kunnen volgende generaties alleen nog naar bepaalde dieren virtueel kijken ..zoals nu  Pokémon.