woensdag 10 augustus 2016

Heide in de Amsterdamse Waterleidingduinen

In de Amsterdamse Waterleidingduinen bloeit de heide in het kalkarme gebied 'Toortsenvlak'  Het is een relatief klein stukje awd.
Maar ik geef het je te doen om dat stuk met de hand te plaggen.
Bij plaggen wordt de bovenste laag van de heide weggenomen .. zo'n acht centimeter .. zo wordt de grond weer arm en krijgen grassen minder kans .. De heide gaat weer groeien en bloeien. 
Tegenwoordig doen ze dat met machines .. en hier? 
Hier waren daar schapen voor uitgezet .. alleen dit jaar niet.
Reegeit
En dat heeft weer een politieke reden .. Het is moeilijk te verkopen
aan de rechter dat damherten schuldig zijn aan de achteruitgang van de  biodiversiteit als er honderden schapen en koeien in het gebied lopen! (Toch?:) 
-
Reebok
Koeien voor het hogere gras ..en de schapen? ..die eten het liefst alles heel kort.
-
Dat de schapen en koeien weer terug gaan komen in het gebied is voor mij wel zeker. De afrasteringen en roosters in het gebied zouden anders wel weggehaald kunnen worden ..die zouden totaal geen functie meer hebben!
De Zilk 
Reebok en geit..
 Ja..de reebok volgt in juli augustus de reegeit (drijven)..en dat niet om de gezelligheid. Nee .. de bok wil maar één ding en dat is paren met de reegeit (Bronst). Concurrentie heeft deze reebok hier niet .. dus een gevecht om de vrouwtjes gaan we niet zien. 
Reeën ..Heide en Adelaarsvarens .. de awd heeft het allemaal!
En achter de oren van de reegeit nog damherten :)
Roodborsttapuit - Adelaarsvaren
In dit gedeelte van de awd kunnen we niet om de grote velden Adelaarsvarens heen .. Hier staan ze in open terrein .. voor de kenners een raadsel .. want normaal gesproken komen ze alleen in schaduwrijke bossen voor. 
Damhert ..met op de achtergrond de hoge varens.
Reekalf op de heide ..
Kees Langeveld heeft vroeger met vrijwilligers het gebied
handmatig bewerkt met heggenscharen om de heide de kans te geven om tot wasdom te komen. En dat moet een heel werk zijn geweest.
Oranje Zandoogje
Reebok met kalfje (bronst volgt reegeit)
Later werden er de Drentse heideschapen ingezet .. 
Deze moesten er op tijd uitgenomen worden ..anders aten ze de bloemen van de heide op.
(Dit jaar dus niet)
-
De ree voelt zich redelijk veilig in dit gebied .. De Adelaarsvarens zijn op het juiste moment groot voor de ree en haar kalfje.             Ze bieden de reeën bescherming tijdens het werpen van haar kalfjes . Grootste gevaar in die periode is de vos .. die ook gebruik maakt van de dekking van de varens.
-