zaterdag 20 februari 2021

Oehoe

Bubo bubo) is een spectaculaire uil … zijn mooie grote ogen die felgeel vuur-oranje tot echt vuurrood kunnen zijn. Dat we weer oehoes hebben is eigenlijk te danken aan onze oosterburen .. die zijn in 1964 in de Eifel begonnen met het uitzetten van deze uilen.

Oehoe
-
-
-
-
-
En ook nu waren het de jagers die de oehoes in West-Europa totaal uitroeide omdat ze gezien werden als concurrenten. Daarmee toonden ze maar weer eens aan dat niet natuur centraal staat bij ze ..maar het oogsten en de inhoud van de vriezer. En dat ten kosten van de natuur.
-
Buizerd
Vos
Torenvalk
Kerkuil
-
-
De kerkuil blijft trouw aan zijn gekozen broedplaats. Hij heeft een grote kennis van zijn territorium en weet de plekken waar hij moet jagen. Bij een strenge winter met veel sneeuw is de kerkuil kwetsbaar. Weilanden met kruidenrijke akkerlanden bosjes en houtwallen heggen en boerderijen hebben zijn voorkeur.
-
Oehoe
Vos
Havik
-
De havik is waarschijnlijk de meest vervolgde roofvogel in Europa geweest. Weer waren het de jagers die hun eigen belang belangrijker vonden dan het natuurbelang. Pas toen de jachtdruk afnam en pesticiden verboden was .. nam hun aantal gelukkig weer snel toe.
-
-
Vos
Havik
Natuurbeschermers die hun privileges misbruiken voor eigen belang en verstrengelde belangen. Organisaties die zich financieel afhankelijk laten maken door hen die ze juist moeten controleren. Niet de natuur centraal zetten ..maar eigen belang. Zeker mensen die lang op een belangrijke positie zitten. Ze mogen dan een rijke ervaring opgedaan hebben .. maar die kennis kan soms ook lelijk worden misbruikt.
Baikaltaling
Oehoe
Baikaltaling
-
Baikaltaling (Anas formosa) Deze Siberische taling broedt in Noordoost-siberië en overwintert in China en Japan. Hier in Nederland is het eigenlijk een gehouden siervogel een exoot. Maar het is een prachtige taling .. dat mag duidelijk zijn.
-
-
torenvalk
-
Oehoe
-
Het is relatief gezien niet zo lang geleden dat hij weer in Nederland broed. Pas in 1997 hadden we weer een broedpaar .. Jagers weten wat er in hun gebied loopt en vliegt. Helaas is dat grotendeels in eigen belang.
-
vos
Wisent (Bizon)
Kerkuil
We hebben genoten van een prachtige winterperiode die voor de natuur ook niet te lang duurde. Dieren kunnen met deze temperaturen van nu weer bij hun voedsel komen.
Oehoe
Torenvalk
Oehoe
Rosse Stekelstaart
-
De rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis) is een eend die bijna in heel Nederland voorkomt. In Europa wordt de soort beschouwd als een invasieve exoot. En omdat hij eventueel kan paren met de zeldzame Spaanse witkopeend is hij eigenlijk niet welkom. Maar zoals de halsbandparkiet en de nijlgans is het niet meer te veranderen. Zo broeden er 57 inheemse soorten in Europa.
-
Oehoe ...Word Vervolgd