maandag 16 september 2019

Wolf


De wolf is nog maar net officieel gevestigd in Nederland ..en ontdekt door enkele founders. En op de Noord Veluwe is er één wolvenpaar met jongen. En de directeur Seger van Voorst tot Voorst van het Nationale park de Hoge Veluwe roept : 'Een wolf die je niet bejaagt verliest zijn schuwheid.'

Hoge Veluwe ..
Bronst Edelherten
Jagen? … er is één paar niet eens één roedel. Nee één ..één paar wolven en die moeten we bejagen anders worden ze tam?
Burlen
Sponszwam - Sparassis crispa
Vosje ..Hoge Veluwe
De wolf is terug .. mede door een netwerk van bestaande natuurgebieden. (EHS) Leefgebieden van flora en fauna mogen niet eindigen bij grenzen van landen of bij natuurgebieden.
Vosje Hoge Veluwe
Grote Bonte specht ...
Hoge Veluwe Bronst
Geweidrager en Kalfje
HV Bronst
EHS moest helpen barrières te slechten. Die natuurlijke verbindingen hebben veel geld gekost maar zijn van groot belang. En nu er een succes geboekt is willen jagers dat om zeep helpen?
Duinen
Kust
Mistige Morgen ..
Reegeit in de mist ...
Een wolf eet voornamelijk reeën .. en jagers zien de bui al hangen.

Ze zien de wolf dan ook niet als een verrijking maar juist als een concurrent.
Welp Duinen
Kust Reebok
Braam :)
Vos
De jacht op reeën door jagers moet terug gebracht worden om de wolf van zijn voornaamste voedselbron te voorzien. Minder jacht op reeën geeft minder schade bij boeren.
Bijeneters ..Kijkhut (volière)
-
Splatzzzzz...
In het wild levende dieren moeten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. Het doden van dieren is alleen acceptabel bij onnodig lijden volksgezondheid of bij aantoonbare schade. Helaas is men heel makkelijk met ontheffingen voor afschot.
Welpen met Prooi ..
Hoge Veluwe ..
Burlen Plaatshert
Reebok Kust
Welpen Duinen
Een drietal hazen die in een weiland zitten worden afgeschoten .. als je dan vraagt “Is dat werkelijk noodzakelijk?' .. Dan krijg je als antwoord dat ze veel schade toebrengen. Het is ze zeer goed gelukt ..we zien daar geen hazen meer. (En dat noemen ze eerlijk vlees?)
Reebok .
Zwaluw ..
-
Boerenzwaluw ..
Wordt vervolgd ..