zondag 1 november 2015

De Eerste Vossen In De Duinen

De vos stierf in de duinstreek uit in 15de eeuw ..Tussen 1924 en 1968 waren ere acht incidentele meldingen van een vos in de duinen .. Na 1968 is de vos weer permanent aanwezig in de duinen. Waren de eerste vossen tam? ..Het is mogelijk dat de eerste vossen in de duinen als huisdieren gehouden waren ..en ontsnapt of losgelaten werden.
-
Zo werd er (jaren zestig) enkele malen een bezoeker gezien bij de Zeeweg met een jong vosje aan de lijn ..Rond 1970 zou ook in de Kennemerduinen een vos met een halsbandje gevonden zijn ..Ook na de komst van de eerste vossen werden zo nu en dan tamme vossen in het duin waargenomen zijn.

Archeologisch onderzoek heeft vossen opgeleverd in o.a. Zwaagwijk 1400 voor Chr.
Vlaardingen 300 voor Chr. Noordwijkerhout 2000 voor Chr. en in Valkenburg (Z-H) 200 voor chr.
-
In de middeleeuwen was de kweek van konijnen zo belangrijk ..dat de vos uitstierf  In 1924 en 1925 liep er een vos rond Meijendel ..die is in 1926 geschoten ..


In 1934 ontsnapte er twee vossen uit gevangenschap (Meijendel) ..Ook deze twee zijn geschoten ( de laatste in 1936)
-
In de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) werd rond 1930 een vos gesignaleerd ,,één van de laatste zwerfvossen die omstreeks 1930 werd neergelegd veroorzaakte het ontstaan van de namen (gebiedjes) "Vossenvlak"en "Vossenberg"in de AWD ..(zie plattegrond awd)
En in 1938 werd een vos geschoten in de duinstreek (Haarlemmerhout) ..niet ver van de awd.(NRC)
-
In januari 1952 werd opnieuw een vos ontdekt ..in de Amsterdamse Waterleidingduinen ..Volgens een krantebericht werd er een burcht gevonden ..De jachtopziener ging toen tot uitgraving over ..en vond een prachtig exemplaar van een vos ..die met een geweerschot werd afgemaakt (Leidsch Dagblad 22 jan. 1952) 
In 1954 werd een vos geschoten die een schuur was binnengelopen (Haarlems Dagblad 1954) ..dit was een rekel.
-
Deze vossen moeten wel afstammen van slechts weinig individuen  ...Wellicht van één paar .. Gezien de hoge frequentie van de zeldzame afwijking van de schedel ..die voorkwam in de populatie 
(Mulder 1990)
Uitgaande van 1968 als jaar van de vestiging van de huidige vossenpopulatie ..Heeft de vos zich uitgebreid van Hoek v Holland tot den Helder ..
Vandaag wacht ik op de zonsondergang .. terwijl ik hier zit komt een hert even nieuwsgierig kijken 
Niet veel later kleurt de lucht mooi oranje ..
-
Ik kreeg nog en tip van Marianne Kraan (bedankt)..die ik in de awd tijdens de bronst op het "Eendenvlak" tegen kwam .. Het Landgoed "Elswout" ..Natuurlijk heb ik de herfstkleuren kunnen bewonderen ..maar met een 150/600mm lens ..is het moeilijk in beeld te brengen
..