vrijdag 16 mei 2014

Faunabescherming

Het tijdschrift Argus van De Faunabescherming komt twee maal per jaar uit ..
Er staat een stukje van mij in over de AWD ..en eerlijk is eerlijk ..dat maakt het natuurlijk nog spannender.. Onder de rubriek "De foto en het verhaal" een mooi moment in de awd .. Natuurlijk valt er nog veel meer te lezen in het tijdschrift van mei 2014 o.a. :


~ Boswachter Herman Veerbeek spotte de eerste biggen in het nu jachtvrije Deelerwoud
~ Ljipaaisykjen: ‘Wij kunnen als bestuur niet verdedigen dat bij een teruglopende kievitstand elk jaar nog zo’n 6000 eieren worden geraapt. En dat de eerste leg toch verloren gaat zoals men vaak zegt, betwijfelen wij’, aldus voorzitter Wiepke Hooghiemster van Fûgelwacht Grou
~ een update over de uitroeiing van de Hoekse huiskraaien en het niet aflatende verzet in het dorp
Van de voorzitter: Alle jacht is plezierjacht; waarom ‘goede’ jacht niet bestaat: ‘Nog steeds geloven zij heilig in het bestaan van toppredatoren, die populaties konijnen en herten in toom moeten houden’
De kwestie: ganzen. Over het (opgeblazen) ganzenakkoord: ‘De populatie wordt als gevolg van het doden in de groeifase gehouden’ en Midas Dekkers’ visie op de rol van Vogelbescherming daarin.
De foto en het verhaal: Henk Bos vertelt over ‘zijn’ Amsterdamse Waterleidingduinen: ‘Op zo’n magisch moment als op de foto, vraag ik me af waarom dieren überhaupt geschoten worden’
Ethisch afschot ja/nee. Age de Vries legt aan de hand van 10 stellingen uit waarom hij ethisch afschot afwijst: ‘Vrede met de natuur, betekent voor mij geen kogels’
Cassandra’s column ‘Het uitverkoren soort’: ‘Ik zou geen dier kunnen bedenken dat puur voor zijn plezier een ander dier pijnigt of doodt’
Verbod op afschieten (zwerf)katten. Of toch niet?: ‘Het is onmogelijk dat jagers het verschil tussen een huiskat en een verwilderde kat kunnen zien’
De buit van de vos gaat deze keer over één onderwerp: de Hubertusmis
Vogelvrij: Irma Kok leverde een prachtige foto van een grauwe gans voor de achterflap
De AWD bij zonsopkomst..
Argus ..Mei 2014
Doelstelling:
Stichting De Faunabescherming is een niet gesubsidieerde landelijke vrijwilligersorganisatie.
Haar doel is een ethisch en wetenschappelijk verantwoord faunabeleid.
Stichting De Faunabescherming tracht haar doel te bereiken door het bepleiten van verbetering in de wetgeving..het propageren van onderzoek en heet bekendmaken van onderzoeksresultaten aan beleidsinstanties en publiek.
De Faunabescherming verzet zich tegen proactieve jacht op damherten in de AWD