zaterdag 25 mei 2013

Ingrijpen in de natuur

De damherten in de AWD staan weer eens ter discussie ..
Plantensoorten staan onder druk door begrazing van de damherten ..
Helaas blijven ze het aantal van 2000 damherten noemen in het gebied AWD .. ( persoonlijk geloof ik dat het er veel minder zijn ..zeker na deze moeilijke winterperiode ..maar dat terzijde ) ...
 De inhaalslag die de natuur nu maakt na deze lange winterperiode laat duidelijk zien dat er voldoende voedsel voor de damherten is .. ( voedsel in de zomerperiode bepaald de draagkracht van een gebied )
Ingrijpen in de natuur ..moet een uiterste maatregel wezen ..
zelfregulering - proces heeft tijd nodig.. en moet een kans krijgen

En dat vraagt om een lange termijn visie ..Met afschot van damherten ontstaan er meer problemen met de flora in de AWD ..  De damherten houden nu juist het gebied open ..
En veel planten zijn gebaat bij begrazing ..

Telkens worden er nieuwe argumenten gezocht om damherten af te kunnen schieten .
Zelf heb ik sterk de indruk dat het (r)ecroduct ( natuurbrug ) zandpoort daar mee te maken heeft ..
-
Want deze natuurbrug over de Zandvoortselaan ..die het Nationaal Park Zuid- Kennermerland ( NPZK ) en de Amsterdamse Waterleidingduinen ( AWD ) met elkaar verbinden gaat.. 
Is wel bedoeld om dieren te laten trekken ..maar de damherten zijn eigenlijk niet welkom in NPKZ
En voordat de natuurbrug klaar is (2014)  ..zou het natuurlijk gewenst zijn als in de AWD de damhertenpopulatie in ieder geval sterk zou zijn afgenomen.
Wat dat betreft zie je dat Ecologische hoofdstructuur ( EHS ) veel voordelen ..
maar ook heel veel nadelen heeft ...zeker als bepaalde beesten niet welkom zijn .
In de EHS liggen:
  • bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken;
  • gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt;
  • landbouwgebieden ,beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;
  • ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de Waddenzee.
De Nederlandse Ecologische Hoofdstructuur moet uiteindelijk samen met de natuurgebieden in andere Europese landen het aaneengesloten pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) vormen.

Maar als beesten niet welkom zijn in bepaalde gebieden ..
Dan gaat daarmee wel een doelstelling verloren.