maandag 17 mei 2021

Vos en Ganzen

 Het is eigenlijk kinderlijk eenvoudig om grauwe ganzen met hun pullen te fotograferen. Ze komen namelijk massaal voor in Nederland en dat is weleens anders geweest. Door ontginning van moerassen en de jachtdruk was de grauwe gans rond 1935 volledig verdwenen. Hij moest opnieuw uitgezet worden ..en toen ze eenmaal rond 1970 de 'Oostvaardersplassen' bereikten ging het snel goed met de grauwe gans.
-
-
-
-
-
-
-
-
Reinaert de Vos kan als predator van ganzennesten een belangrijke rol spelen in het terugbrengen van de ganzenpopulatie. Minstens 65% van predatie staat op naam van Reinaert. De vos haalt nesten leeg en later vangt hij de pullen.
-
-
-
-
-
-
Het broedseizoen loopt van eind februari tot eind juni … de pullen zijn lang in het seizoen het voedsel voor de vos. Op plaatsen waar weidevogels moeten worden beschermd ontkom je misschien niet aan maatregelen. Een ontmoedigingsbeleid voor de vos is daar een eerste vereiste. 
(Waterstand - Elektrisch raster – Schrikdraad – Open terrein – Hoogtes wegnemen )
-
-
-
-
-
-
-
-
Ganzen worden gemiddeld twaalf jaar ..maar ze kunnen de twintig halen. Volgens Animal Rights vliegen er zo'n 25 tot 40 procent van de ganzen rond met hagel in het lijf. En dat is best bizar te noemen. En eigenlijk ook niet te tolereren
-
-
-
-
-
De ooievaar heeft een haas te pakken .. waarschijnlijk zijn de achterpoten van de haas geraakt door de messen van de cirkelmaaier. Hij heeft teveel vertrouwd op zijn camouflage .. en de ooievaar heeft voorlopig even genoeg om zijn jongen te voeren.
-
-
-
-
-
-
-
-
Als de vos de passie preekt, boer pas op je ganzen.' 
Als de onrechtvaardige vrome dingen gaan doen ..dan mogen de vromen wel op hun hoede zijn. De jacht is niet de oplossing … dat heeft Luxemburg wel aangetoond waar vossenjacht al bijna zes jaar verboden is en waar de populatie vossen stabiel is.
-
-
-
-
-
-
-
Tussen de gekopte tulpen een wilde eend het is weer eens iets anders dan de gele kwikstaart. Niet dat ik die nu heel veel tegenkomt op de tulpen. Wel hoor ik veel vogeltjes die tussen de tulpen foerageren .. maar zien ho maar.
-
-
-
-
-
Volgende blog kom ik even om het hoekje kijken
-