zaterdag 8 augustus 2020

Paring Ree


De dieren in het bos communiceren onderling .. en houden elkaar ook in de gaten. Ecologisch gezien zijn ze wildvreemd van elkaar. Toch herkennen ze de signalen van geluid en gedrag van andere dieren.
-
-
-
-
De bosuil die een angstige alarmroep laat horen ...een reiger die schreeuwend opvliegt ..de ree die blaffend scheld en het gevaar aangeeft om soortgenoten te waarschuwen. Of misschien de nijlgans die opeens volkomen uit zijn dak kan gaan. Het bos is gewaarschuwd.
-
En dat zijn dan nog maar de geluiden die we als mens kunnen waarnemen. Ook planten en bomen kunnen via een schimmelnetwerk met elkaar communiceren. Dat klinkt zweverig .. (WikipediA 'Suzanne Simard' hoogleraar bosecologie)
-
-
-
De reegeit staat nauwelijks hoorbaar met een hoge toon te fiepen .. Een reebok komt in volle vaart aanrennen en begint de reegeit te achtervolgen (drijven) .. met zijn tong proeft hij aan de urine om haar vruchtbaarheid/bereidheid tot paren te testen.
-
-
-
-
-
-
De bok volgt zigzaggend met gestrekte nek de reegeit .. 
-
-
-
soms gaat de reegeit even in een positie liggen die uitnodigend is voor de reegeit om vervolgens weer snel door te lopen.
-
-
-
-
De reebok merkt dat hij mag ..maar wordt nog enigszins geplaagd door de reegeit die wacht op de eisprong. En dan beslaat de reebok de reegeit .. en weer achtervolgt hij haar. In een redelijk kort tijdbestek gebeurde dit vijf maal. En was het duidelijk te zien dat de reebok met zijn energie smeet.
-
-
-
Het meemaken van vijf keer een dekking is wel heel bijzonder.
Het gebeurde vroeg in de morgen met mist .. en weinig zonlicht.
-
-
Steenuiltje 
Met deze warmte zoeken dieren meer de schaduw op.U kunt om de dieren te helpen een bakkie water in de tuin zetten ..
Einde