vrijdag 27 maart 2020

Haas


Het is hier in de weilanden maar matig gesteld met de hazen en de konijnen. Deze haas heeft dekking kunnen zoeken in een particulier stukje grasland ..en zo de jacht van 15 oktober tot 31 december weten te overleven.
Haas
Reebok - bastgewei
Lepelaar
Ransuil
Ree
Volgens jagers is de jacht op hazen noodzakelijk om een natuurlijk evenwicht te creëren. Dat hebben ze volgens mij ook gedaan met de patrijs … die tot de jaren '70 nog door heel Nederland voorkwam en uiteindelijk op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels kwam te staan.
Het Bos
Roodborsttapuit Man
Het Haasje zijn ...
Kijk als de konijnen en hazen de koeien nou zouden verdringen dan zou ik zeggen .. ja dit loopt uit de kluiten. Maar de hazen lopen hier geen drie hoog door de weilanden. Er eentje zien is al heel wat. Dus laat ze lekker met rust.

Hazenslaapje
De Aanval
hazenslaapje van de vos
Even denken 
We moeten en kunnen het niet overlaten aan mensen die direct of
indirect belang hebben bij jacht. Bij een aanvraag jachtakte is een jachtakte en lid van een Wildbeheereenheid toch geen garantie van onafhankelijkheid?
Stay Save 
Roodborsttapuit vrouw
Prachtig bastgewei
Broedermoord ..
Het gevecht

De toestemming gastverklaring .. “Toestemming van de jachthouder om het genot van de jacht in zijn gezelschap uit te oefenen (art.3.20)” … klinkt al niet echt onafhankelijk toch?

-
-
Gevoelig 
Het zijn in feite de jagers en belanghebbende die het beleid bepalen Ook al ontbreekt soms de kennis en onafhankelijkheid. 
-
-
-
Lente
-
Damhert 
Natuurlijk doet een WBE belangrijk veldwerk en is hun werk ook van groot belang. Maar de macht van een telcoördinator is wel heel cruciaal.
-
Dodaars en Kuifeend
Her en meester
Zeldzaam leuk
Het beheer moet onafhankelijk en transparant zijn. Draagvlak vergroten en een betere beeldvorming is van groot belang. Plezierjacht stoppen en stropers harder aanpakken.

Het tegenlicht
Het bastgewei vegen ...