zondag 6 april 2008

AWD OASE


Een fotograaf lag lekker in het zonnetje naar deze roedel te kijken.
Ik keek de fotograaf aan en ik maakte op een redelijke afstand foto's.
Er kwamen van de andere kant wandelaars en toen schoten ze ervandoor....helaas.
De fotograaf moest het daarna alleen met het voorjaarszonnetje doen.

Het (bleeksporig) bosviooltje (Viola riviniana) is een plant uit de viooltjesfamilie (Violaceae). Deze soort varieert veel in grootte. In de zomer worden "cleistogame" bloemen gevormd, net als bij het maarts viooltje. In het wild komt de soort in loofbossen voor.


Standplaats: deze gelatineuze saprofiet is tamelijk algemeen op takken en stammen van loofbomen. na indrogen kunnen trilzwammen door vochtopname weer regenereren. het gehele jaar, vooral in de herfst.