zondag 9 maart 2008

AWD Koe met vergroeide poot

(Er is op dit moment al melding van gemaakt en laten we hopen dat dit arme beest snel geholpen word.) Kromgegroeide hoef bij koe in het AWD
Deze koe met nr. 9199 in het AWD moet nodig verzorging krijgen aan de hoeven!
Deze koe heeft zichtbaar last van een doorgegroeide hoef.
En dit is echt niet van vandaag of gisteren!
We hebben contact gezocht met het waternet en het tel.nr.van de wandelkaart gebeld , maar er is geen boswachter of iemand te bereiken.
Zal het na het weekend nog maar eens proberen , want dit is echt niet normaal.

Net zoals paardenhoeven groeien ook koeienhoeven steeds door.
Net als bij mensen de nagels moeten worden onderhouden moeten bij paarden en koeien de hoeven worden onderhouden. (ook wel bekappen genoemd).Ook kan een koe een ontstekeking in de hoef oplopen waardoor de koe kreupel word.
Ik hoop morgen iemand te kunnen bereiken.

Individuele behandeling van kreupele koeien
Als er toch een kreupele koe voorkomt, is het noodzakelijk de koe zo spoedig mogelijk te (laten) behandelen. Hoe eerder dit gebeurt, hoe sneller herstel kan optreden zonder al te veel ernstige gevolgen zoals een ontstoken klauw, dikke hak, mastitis, of vermagering. Maak goede afspraken met de klauwverzorger en de dierenarts. Zo kunnen in voorkomende gevallen problemen goed worden opgelost.
Aanwijzingen voor klauwproblemen zijn een schuifelende gang, het steeds afwisselend belasten van de benen en een afwijkende stand van de klauwen (koehakkige of bodemnauwe stand). Het systematisch bekappen van het koppel kan op verschillende manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld kort voor de stalperiode of het bekappen op geleide van ‘pootscore’. Koeien aan het begin van de droogstand en hoogdrachtige vaarzen verdienen extra aandacht bij het bekappen. Deze dieren dienen met gezonde klauwen af te kalven. Bij het bekappen wordt los hoorn verwijderd en infecties met Mortellaro en/of gevolgen van stinkpoot worden behandeld. Indien geen open wonden (dus ook geen Mortellaro) worden aangetroffen, is het aan te bevelen kort na het bekappen een formaline-voetbad te gebruiken zodat stinkpootinfecties worden behandeld c.q. voorkomen. Het resultaat is dat de dieren goed op de klauwen staan en gemakkelijk kunnen lopen.Deze koeien zien er gezond uit in Palmveld