donderdag 11 september 2014

Fietsen AWD

Ruim baan voor een fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen?
Ik wil je vragen of je de lezers van jouw site wilt oproepen te stemmen op een Enquete in het Haarlems Dagblad, het staat onder STELLING aan de rechterkant, onderin. . http://www.haarlemsdagblad.nl/#poll110127167823
Het komt erop neer dat het Haarlems Dagblad op suggestieve manier ruim baan wil voor het fietspad. Op dit moment (9-september) is de stand nu 61% voor fietspad in de AWD.  Omdat 80% van alle bezoekers van de AWD tegen een fietspad zijn is deze stand geen goede afspiegeling van de realiteit lijkt me.


Het zou ons bij toekomstige rechtszaken ook enorm helpen als onze Facebook pagina meer 'geliked' zou worden, dit i.v.m ontvankelijkheid van de Stichting bij de rechter want daar komen we de Provincie zeker tegen.  We houden op de Facebook pagina alle ontwikkelingen bij. Het zal er de komende maanden om spannen of het fietspad er komt. Alle hulp is welkom. Het is een open pagina, mensen kunnen er berichten op plaatsen. Hoe meer meningen hoe beter.


-
Geen Fietsers in de AWD!

dinsdag 5 augustus 2014

Vreemde Vogels

Een relatief klein gebied maar van onschatbare waarde ."De Groene Jonker" (Zevenhoven)  De wisselende waterstanden ..riet ..rust en natte graslanden en de beschikbaarheid van voedsel zijn voor veel vogels van essentieel belang. Dit natuurgebied is in 2008 geopend en overgedragen aan Natuurmonumenten. Meer Zie: KLIK
Steltkluut
De Steltkluut staat op de rode lijst en komt in Nederland maar weinig voor.
Verleden jaar was er een broedgeval in het natuurgebied Waverhoek.
Ibis
De Zwarte Ibis (eigenlijk roodbruin ) is een vreemde vogel .. die hier gevoelsmatig niet thuis hoort..maar langzaam maar zeker in opmars is in Nederland. 
Ibis
Verleden jaar werden er twee grote groepen ibissen gezien.25 september een groep van 24 ibissen (Petten) en op 27 september een groep van 35 ibissen (Vught)
Waterhoen Juveniel
Eigenlijk had ik niet gelijk door dat het om een waterhoen ging ..hij liep als een soort ral ..
En dat is zo gek nog niet ...hij is er tenslotte familie van.
Waterral
Meestal hoor je hem (geluid van een mager speenvarken) ergens in het riet. Hij laat zich niet snel zien ..Nu de jonge (drie) waterrallen om eten schreeuwen ..moet hij meer risico's nemen bij het foerageren .. En dus komt hij geregeld uit de dekking.-
Het is natuurlijk altijd uitkijken geblazen ...als je zo klein en kwetsbaar bent..
Er zijn altijd vreemde vogels in de buurt.
Waterral jong
Rietgors
Bosruiter
Watersnip
Deze vogel met zijn geweldige camouflage kleuren valt normaal gesproken niet op ..Gelukkig ging hij even aan de wandel ...anders was hij waarschijnlijk onopgemerkt gebleven. Deze vogel staat ook op de rode lijst .. en is dus een prachtige waarneming.
Porseleinhoen
Ook het porseleinhoen zien we  hier op deze plek  ...Hij staat op de rode lijst.

Op deze plek zien we (Henk Schuurman en ik) Steltkluten , Kemphanen . Waterral , Watersnip , Porseleinhoen , Bosruiter , Blauwborst en Rietgors.enz.